Forsinket utvikling (motorisk)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: Komorbiditet. Epilepsi?

Aktuell: Grad av CP.  Atferdsvansker? Persepsjons- el. kommunikasjonsvansker?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 24-04-2016

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: Komorbiditet. Epilepsi?

Aktuell: Grad av CP.  Atferdsvansker? Persepsjons- el. kommunikasjonsvansker?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • komorbiditet (uttalt epilepsi, sanseforstyrrelser, kognitive vansker)
 • kommunikasjonsvansker
 • persepsjonsvansker
 • atferdsvansker
 • epilepsi
 • grad av CP
 • psykososiale forhold

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2019

Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Barnenevrologisk undersøkelse, sanseutredning, utredning av motorikk, medisinsk utredning med MR, metabolsk screening og genetiske analyser, kognitiv vurdering inklusive adaptive ferdigheter, kommunikasjon og språk, og vurdering av kosthold og ernæring.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet (uttalt epilepsi, sanseforstyrrelser, kognitive vansker)
 • kommunikasjonsvansker
 • persepsjonsvansker
 • atferdsvansker
 • epilepsi
 • grad av CP
 • psykososiale forhold

Eldre barn med kognitiv evne til å reflektere over egen funksjon og muligheter kan være disponert for depresjon (SPARCLE).

Progredierende lidelse må tas raskt.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.