Hudsvulst - Plateepitelcarcinom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Compliance.

Anamnese: Komorbiditet. Kronisk inflamasjon el. strålebehandlet? Immunsuppresjon?

Aktuelt: Lokalisasjon, symptomer og histologiske trek.

Funn: Størrelse, avgrensning, dybde

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Compliance.

Anamnese: Komorbiditet. Kronisk inflamasjon el. strålebehandlet? Immunsuppresjon?

Aktuelt: Lokalisasjon, symptomer og histologiske trek.

Funn: Størrelse, avgrensning, dybde

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • immunsuppresjon
 • svulsters lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulster
 • komorbiditet
 • compliance

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulsters lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulster
 • komorbiditet
 • compliance
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulsters lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del